BAO BÌ – ĐÓNG GÓI 
ĐÓNG GÓI PHÙ HỢP
Mặt ngoài hộp nên được làm bằng vật liệu cứng và có khả năng chống rách.
Kiểm tra chi tiết trọng lượng của kiện hàng, và không được vượt quá giới hạn này. Đảm bảo bao bì không bị hư hỏng (hộp đã sử dụng hay hộp bị hỏng có thể mất từ 30%-60% độ bền) và tất cả nắp hộp đều còn nguyên.
Bao bì phải có đủ diện tích mặt phẳng không dứt quãng. Nếu không những vật bên trong phải được đặt vào một hộp lớn hơn. Bỏ tất cả những nhãn hàng gửi, nhãn ghi địa chỉ hay mã vạch cũ.
Những vật dễ bị hỏng do nhãn dán, đánh dấu hay dễ bị hỏng khi xử lý thông thường nên được đóng hộp
VẬT LIỆU ĐỘN VÀ NHỒI
Đặt một lớp vật liệu đệm sâu ít nhất 5cm dưới đáy hộp. Hàng nhạy cảm và hàng nặng hơn đòi hỏi nhiều lớp đệm dưới đáy, thành bên và trên nóc hộp. 
Gói từng vật đơn lẻ với vật liệu đệm và đặt vào giữa hộp. Đảm bảo rằng mỗi vật phải cách rời lẫn nhau trong hộp và phải đệm ở thành bên, góc, nóc và đáy hộp
Lấp thật đầy các khoảng trống bằng vật độn thêm và bổ dung một lớp đệm khác trên nóc hộp
Vật liệu độn cung cấp sự bảo vệ có hạn chế cho các vật kim loại nặng, như các thành phần kim loại tự động. Hàng dạng này nên được vận chuyển trong hộp gia cố nặng. Các thành phần nhỏ, lỏng lẻo phải được đặt trong túi nhựa hạng nặng được dán nhãn trước khi được đặt vào hộp ngoài. 
Ấn phẩm 
Ấn phẩm như tạp chí hay các xuất bản phẩm khác phải được đóng gói chính xác để tránh dịch chuyển trong quá trinh vận chuyển làm cho chúng bị bẩn và hư hại. Buộc hay cột bằng dải thun tất cả các ấn phẩm, sau đó lót đệm dưới đáy, thành bên và nóc hộp với vật độn.. 
Hàng cuộn
Hàng cuộn như là thảm, hàng dệt may hay giấy nên được bọc trong chất dẻo với hai nhãn địa chỉ người nhập / người nhận được đính chặt bên ngoài lớp chất dẻo. Gói vật trong một ‘bọc bong bóng’ hay chất dẻo gia cố trước khi đặt chúng vào ống ngoài bằng carton.
ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
Kiện hàng phải dễ dàng có thể đính kèm nhãn hành trình (trên một bề mặt phẳng không dứt quãng), vận đơn gửi hàng hay túi đựng tài liệu, từ đó cho phép mã vạch được quét bởi hệ thống phân loại tự động.
Đảm bảo không có mũi nhọn hay cạnh nhô. Bịt những bề mặt như vậy bằng những panen gấp hay miếng lót buộc chặt làm cùn chúng. Sau đó bịt chặt kiện hàng bằng cách dùng ba dải băng nhựa nhạy áp lực rộng 5cm trên nóc và dưới đáy gói..
Không nên sử dụng giấy gói, băng keo trong, băng bảo vệ bề mặt, băng kích hoạt bằng nước, dây bện và dây thừng. Giấy sẽ rách, dây bện hay dây thừng sẽ làm vướng thiết bị phân loại tự động.
Khi hộp bọc đóng lại, đặt một dải băng trên khe nối và hai dải băng khác dọc cạnh hộp để hỗ trợ. Gói, đặc biệt là ấn phẩm càng nặng thì càng cần nhiều băng. Tốt hơn nếu buộc dây nhựa chịu lực nặng ở ít nhất hai hướng.
Hãy nhớ: Trước khi quý khách đóng và niêm phong hàng, vui lòng đặt một bản sao bổ sung nhãn địa chỉ trong gói hàng, nhãn này hiển thị địa chỉ và số điện thoại (hay fax) của người nhập lẫn người nhận. Quý khách cũng có thể chèn một danh thiếp hay tiêu đề của mình trong gói hàng. Điều này sẽ giúp ích cho chúng tôi nếu nhãn địa chỉ bên ngoài bị rời ra trong lúc vận chuyển.
Vui lòng:
Đảm bảo các đĩa CD được đặt trước vào phong bì bảo vệ trước khi đặt hàng vào bên trong thùng carton  để bảo vệ kỹ càng hơn.
Vui lòng:
Đảm bảo các tài liệu được đặt trước vào phong bì cứng,
 nếu có thể được hỗ trợ bằng một mẫu thẻ, trước khi đặt hàng vào bên trong bao carton hay túi để giảm khả năng bị cong hay bị rách trong lúc vận chuyển.

 

Hotline: (84-256) 3629990/3629943

Online Support: Mr. Stephan

Chat with CS

Customer Service: cs.ktl