Quý khách có thể theo dõi tiến trình của lô hàng bằng cách nhập số vận đơn vào ô Track and Trace. Quý khách có thể nhập đến mười số vận đơn cùng lúc bằng cách ngăn cách các số vận đơn bằng dấu phảy (,) không có dấu ngăn cách.

Quý khách cũng có thể truy cập vào các website sau để theo dõi tiến trình của lô hàng (nhấp chuột vào dịch vụ mà quý khách đã chọn): 

  

      
          

      

UPS

 

Hotline: (84-256) 3629990/3629943

Online Support: Mr. Stephan

Chat with CS

Customer Service: cs.ktl