Khai thuê Hải Quan

 

Nếu Quý khách không có thời gian để làm thủ tục xuất hoặc nhập cho lô hàng của bạn, hoặc Quý khách còn bở ngỡ chưa biết thủ tục Hải Quan như thế nào? Hãy liên lạc với chúng tôi, Chúng tôi sẽ giúp Quý khách giải quyết vấn đề này với chi phí hợp lý.

 

Hotline: (84-256) 3629990/3629943

Online Support: Mr. Stephan

Chat with CS

Customer Service: cs.ktl