Vận tải đa phương thức:

Nhanh hơn đi đường biển, tiết kiệm hơn đi đường hàng không:

Khi quý khách cần cách vận chuyển nhanh hơn đường biển thông thường, nhưng lại muốn tiết kiệm hơn đi đường hàng không, giải pháp đa phương thức là sự lựa chọn của quý khách.

Lợi thế trong vận tải đa phương thức là kết hợp nhiều loại phương tiện vận tải một cách hiệu quả nhất (kết hợp vận tải đường bộ, đường sắt, vận tải đường biển, vận tải đường hàng không). Khi quý khách cần vận chuyển nhanh hơn vận chuyển đường biển đơn thuần và tiết kiện hơn vận chuyển hàng không đơn thuần, đây là giải pháp tối ưu cho quý khách.

 

Hotline: (84-256) 3629990/3629943

Online Support: Mr. Stephan

Chat with CS

Customer Service: cs.ktl